Rašínova vysoká škola PDF Tisk Email

Chcete se stát odborníkem v oblasti insolvence, řízení rizik a krizí nebo managementu sociálních služeb a získat titul Bc. ?

Je pro Vás důležité vystudovat školu, která má prokazatelně nadprůměrnou uplatnitelnost svých absolventů v praxi a „neprodukuje“ nezaměstnané a nezaměstnatelné?

Rašínova vysoká škola byla založena v roce 2002. Rozhodnutím MŠMT byl  škole udělen souhlas působit jako soukromá vysoká škola s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence. Mezioborový právně – ekonomický program je unikátní na vzdělávacím trhu v České republice a byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe. Reaguje na  aktuální potřeby zejména v oblasti  řešení krizových jevů v podnikové ekonomice, předcházení krizovým jevům, revitalizaci a v oblasti osobních bankrotů, finanční gramotnosti. Hlavní složku studia tvoří předměty z oblasti ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků.

Dalším akreditovaným oborem se v roce 2009 stal v rámci studijního programu Ekonomika a management tříletý bakalářský obor Řízení sociálních služeb. Studijní programy jsou prakticky orientované a průběžně inovované. Na výuce se podílí vysoce erudovaný sbor vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe s individuálním přístupem ke studentům.  Škola má vlastní budovu, dobře vybavená pracoviště s vysokou mírou aplikované výuky, studovnu a knihovnu. To vše vytváří podmínky  pro odbornou připravenost a kvalifikaci absolventů pro výkon společensky potřebných povolání v organizacích v národním i mezinárodním prostředí.

RaVŠ prošla v posledních 3 letech množstvím kontrol ze strany MŠMT, MPSV, MPO a NKÚ. Všechny konstatovaly, že procesy na RaVŠ jsou nastaveny velmi dobře a výuka vždy probíhala řádně dle zákona o vysokých školách.


Systém vzdělávání zahrnuje také programy celoživotního vzdělávání.


Rektor:  prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc.


RaVŠ má široce rozvinutou spolupráci se zahraničními univerzitami:

  • Rakousko - Wirtschaftsuniversität Wien (Ekonomická univerzita),  Vídeň
  • Švýcarsko – University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Brugg
  • Lotyšsko – Baltijas Starptautiska Akademia, Riga,
  • Finsko - IAMSR/Abo Akademi University, Turku
  • Maďarsko –  Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapešť (Budapest University of Technology and Economics)
  • Belgie - HELMO Haute Ecole Libre Mosane, Liége.

 

Vyhledávání

On line

Právě připojeni - hostů: 2 
Rašínova vysoká škola